การฝั่งรากเทียมทันทีหลังถอนฟัน

การทำรากฟันเทียมทันทีหลังจากการถอนฟัน (immediate implant placement) เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งข้อดีของเทคโนโลยีนี้สามารถลดเวลาในการรักษาของผู้ป่วยลงได้ โดยสามารถฝั่งรากฟันเทียมได้ทันทีหลังถอนฟันเสร็จ ไม่ต้องพักฟื้นนาน ซึ่งโดยปกติทั่วไปหลังจากถอนฟันแล้วต้องรอแผลให้หายดีก่อนโดยใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน ถึงสามารถฝั่งรากเทียมได้ ถือเป็นการร่นระยะเวลาในการรักษาได้ถึง 4-6 เดือนเลยทีเดียว แต่ว่าผู้ป่วยต้องมาให้ทันตแพทย์เช็คดูกระดูกและสภาพฟันของคนไข้ก่อนว่าฟันที่ต้องการจะฝั่งรากฟันเทียมนั้นสามารถทำรากฟันเทียมได้ทันทีหลังจากการถอนฟันได้หรือไม่

ปัจจัยสำหรับการคัดเลือกตำแหน่งที่จะทำรากฟันเทียม

- มีความสมบูรณ์แข็งแรงของเหงือกและเนื้อเยื่อรองฟัน

- ฟันสบกันอย่างมั่นคง

- ไม่มีการอักเสบ หรือติดเชื้อภายในตำแหน่งและบริเวณใกล้เคียง

- ปริมาณความหนาแน่นของกระดูกเพียงพอ

- ฟันไม่สึกหลอมาก

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์ว่าคนไข้เหมาะกับการฝั่งรากเทียมทันทีหลังถอนฟันหรือไม่ หรือจะรอให้รากเทียมยึดดีก่อนแล้วค่อยใส่ เพื่อให้เกิดความเสี่ยงต่อคนไข้ให้น้อยที่สุด และสิ่งที่ควรคำนึงสำหรับการรักษามีดังนี้

- ในการฝั่งรากฟันเทียมครั้งแรกต้องมีรากเทียมต้องมีความคงทนสูง
กระดูกของคนไข้ที่แตกต่าง เทคนิคการทำรากฟันเทียมของทันตแพทย์แต่ละท่าน ล้วนแล้วมีผลต่อความมั่นคงของรากเทียมทั้งสิ้น รากฟันเทียมควรยึดประดูกได้อย่างมั่นคง สามารถที่จะต้านแรงหมุนได้โดยที่รากฟันเทียมไม่หมุนตาม

- สามารถควบคุมน้ำหนักที่กระทำต่อรากฟันเทียมได้
สามารถลดปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงกระทำต่อรากฟันเทียมที่ไม่สมดุลได้ เช่น แรงของการงัด(Cantilevers), แรงของการเฉือนหรือการกัด (lateral occlusal force), แรงของการสบฟันที่ไม่มั่นคง (Unstable occlusion) และแรงของการกัดเค้นฟันที่ผิดปกติ (bruxism)

- การดูแลช่องปากหลังจากฝังรากเทียม
จะเหมือนกับการศัลยกรรมช่องปากทั่วๆไป คนไข้อาจต้องทานยาปฏิชีวนะอย่างน้อย 1-3 วัน หรือแล้วแต่ความเหมาะสม ไม่ทานอาหารที่มีรสจัดหรือแข็ง

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษารากฟันเทียมได้ที่ ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงามPMDC