กระบวนการทำเลสิก

พอเบื่อกับการใส่แว่นตา หรือมีปัญหากับคอนแทคเลนส์แล้ว ตัดสินใจแล้วว่าทางอย่างที่จะช่วยฉันสลัดแว่นตาตาเตอะไปได้ คงเป็นทางเลือกที่จะแก้ปัญหาสายตาได้อย่างถาวร ก่อนจะตัดสินใจทำจะทำเลสิก กำลังหาข้อมูลทำเลสิกที่ไหนดี วันนี้มาดูกันว่ากระบวนการทำเลสิกนั้นมีขั้นตอนไหนบ้าง

 

การตรวจสายตาเบื้องต้นก่อนการทำเลสิก

ก่อนเข้ารับการตรวจประเมินสภาพตาโดยละเอียด สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ควรถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม (Soft lens) ควรถอดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์แบบแข็ง (Hard lens) หรือชนิดกึ่งแข็งกึ่งนิ่ม (Semi Hard Lens) ควรถอดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้สภาพตาคืนรูปตามธรรมชาติ การคืนรูปร่างของกระจกตาให้ใกล้เคียงธรรมชาติจะทำให้ผลการตรวจที่ได้จะถูกต้องและแม่นยำที่สุด

 

เบื้องต้นทางศูนย์เลสิก จะแนะนำให้คนไข้เข้ารับการตรวจสภาพตาโดยละเอียด เนื่องจากจักษุแพทย์จะทำการพิจารณาดูความหนาของกระจกตา ความโค้งกระจกตา และค่าสายตาของคนไข้ มาประมวลผล และสร้างรูปแบบออกมาว่าคนไข้สามารถทำการรักษาด้วยวิธีเลสิก (LASIK) ได้หรือไม่ ซึ่งในกรณีที่คนไข้มีภาวะสายตาผิดปกติระดับสูงและเคยเข้ารับการตรวจประเมินจากสถานพยาบาลอื่นมาแล้ว พบว่ามีกระจกตาบางไม่สามารถทำการรักษาได้ เมื่อได้เข้ารับการตรวจประเมินสภาพตากับทางเลเซอร์วิชั่นโดยส่วนใหญ่สามารถทำการรักษาได้

 

ขั้นตอนการทำเลสิก

วิธีการทำเลสิกก็จะมี 2 ขั้นตอนหลักๆ คือการแยกชั้นกระจกตาเพื่อเปิดออกให้มีลักษณะคล้ายฝา โดยเหลือขั้วเอาไว้ด้านหนึ่ง หลังจากนั้นก็จะใช้เลเซอร์ที่เรียกว่า Excimer Laser ซึ่งเป็นเลเซอร์ที่ไม่ทำให้เกิดความร้อน แม่นยำและอ่อนโยนต่อดวงตายิงลงไปเพื่อแก้ไขสายตา ในอดีตการแยกชั้นกระจกตาจะใช้เครื่องแยกชั้นกระจกตา Microkeratome ซึ่งเป็นใบมีดชนิดพิเศษแยกชั้นกระจกตาส่วนบนเพื่อเปิดขึ้นเป็นฝากระจกตา ต่อมาในระยะหลังเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา  ทำให้เราสามารถแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์ โดยใช้เครื่อง Femtosecond Laser จึงซึ่งเป็นที่มาของเลสิกไร้ใบมีด (FemtoLasik) ที่มีความแม่นยำ ด้วยการใช้เลเซอร์ทุกขั้นตอน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้อแทรกซ้อนและลดการระคายเคืองหลังผ่าตัด ช่วยให้แผลหายเร็วกว่าการทำเลสิกแบบเดิม

 

ขั้นตอนที่หนึ่ง คือขั้นตอนการแยกชั้นกระจกตา ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือเป็นแบบใบมีดที่เรียกว่า Microkeratome และแบบ Femtosecond เป็นการใช้เลเซอร์ทุกขั้นตอน

ขั้นตอนที่สอง คือการใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser) ทำการปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตา

 

หากท่านใดที่สนใจอยากทำเลสิก เราขอแนะนำ ศูนย์เลสิค Laser Vision ด้วยองค์ประกอบทั้งในด้านเครื่องมืออันทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวกว่า 19  ปี ภายใต้มาตรฐานการรักษา เนื่องจากเทคโนโลยีที่ Laser Vision เลือกใช้นั้น ถือเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย และช่วยประหยัดเนื้อเยื่อกระจกตามากกว่าสถานพยาบาลอื่น จึงเพิ่มโอกาสให้กับคนไข้ที่มีสายตาผิดปกติระดับสูง สามารถทำการรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิคได้มากขึ้น