การทำวีเนียร์ฟันหรือการทำวีเนียร์คืออะไรและวีเนียร์เหมาะคนประเภทไหน

วีเนียร์เป็นการเคลือบผิวของฟันด้วยการเอาวัสดุที่มีความบางมีรูปร่างคล้าย ฟัน วีเนียร์ถือเป็นการทำฟันปลอมอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งมีความแตกต่างจากการทำฟันปลอมประเภทอื่น โดยจะมีเพียงส่วนบริเวณผิวด้านหน้าของฟันเท่านั้นที่ดูกทำฟันปล่อมขึ้น เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า วีเนียร์ โดยแผ่นวีเนียร์ จะถูกออกแบบให้มีความเหมาะสม และ ถือเป็นการออกแบบชิ้นงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ล่ะบุคคล โดยแผ่นวีเนียร์ จะช่วยปิดตัวเนื้อฟันเดิมที่มีปัญหาได้ ทำให้ฟันได้รูปทรงและขาวขึ้นโดยสามารถปรับแก้ไขทั้งเรื่อง สี รูปร่าง ขนาด และปัญหาการเรียงตัวของฟัน การทำชิ้นงาน วีเนียร์ฟันขาว จะถูกทันตแพทย์ออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับฟันที่แท้จริงของผู้เข้ารับการรักษา และนำมาแปะบนผิวฟันของคุณ

วีเนียร์ฟันขาว มีข้อดีอย่างไร
1. การทำวีเนียร์ สามารถเปลี่ยนรูปร่างฟันธรรมชาติ ทำให้ฟันที่มีขนาดแตกต่างหรือฟันเกฟันห่าง สามารถจัดเรียงได้อย่างสวยงาม
2. มีวัสดุที่ใช้ทำวีเนียร์หลากหลาย เช่น วีนเยีร์คอมโพสิตเรซิน อะคริลิคเรซิน และวีเนียร์พอร์ซเลน เคลือบฟันเซรามิก เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
3. การทำวีเนียร์ฟันขาว ทำให้ฟัน สีขาวสะอาดช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง ทำให้มีความหมั้นใจทำให้มีบุคลิกภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น
4. การทำวีเนียร์ ช่วยปิดช่องว่างในกรณีที่มีฟันห่างและปกปิดสีฟันที่มีความปกติ
5. การทำวีเนียร์ฟันขาว มีความคงทน จะมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 10-15 ปี

สำหรับใครที่กำลังมองหาศูนย์ทันตกรรมเพื่อทำวีเนียร์ฟันขาว เราก็ขอแนะนำ ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงาม PMDC ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงามแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในการรักษาคนไข้มาแล้วกว่า 25 ปี สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทำฟัน PMDC