การรักษาด้วย เลสิก มีกี่ประเภท

ในการรักษาดวงตาด้วยการทำเลสิค อีกหนึ่งวิธีทางเลือกสำหรับคนหลายคนที่ต้องการมองหาทางเลือกใหม่ของการทำให้สายตากลับมามองเห็นอีกครั้ง โดยการรักษาด้วยเลสิกสามารถจำแนกออกเป็น 4 ประเภทที่เป็นวิธีที่ใช้ในปัจจุบัน โดยแต่ละคนจะเหมาะสมกับวิธีไหน ต้องผ่านการตรวจประเมินสภาพตาเบื้องต้นก่อน

1. Lasik : ใช้เครื่องแยกชั้นกระจกตา Microkeratome แยกชั้นกระจกตาให้มีความหนาประมาณ 1 ใน 3 ของกระจกตาทั้งหมด แล้วใช้ ExcimerLaser ขัดเนื้อกระจกตาชั้นกลางเพื่อเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาโดยรวมแล้วจึงปิดผิวกระจกตาเข้าที่เดิม
2. FemtoLasik : หรือบางที่เรียกว่า iLasik แตกต่างจากการรักษาเลสิคแบบเดิมคือ ในขั้นตอนการแยกชั้นกระจกตา จะใช้แสงเลเซอร์แทนการใช้ใบมีดด้วยเครื่อง Ferntosecond Laser ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้แยกชั้นกระจกตาได้อย่างสมบูรณ์แบบผลการรักษามีความแม่นยำและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
3. PRK : ( Photorefractive Keratectomy) รักษาโดยการลอกผิวกระจกตาที่อยู่ด้านนอกสุดออก ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายผิวถลอก แล้วใช้ Excimer laser ปรับแต่งความโค้งของผิวกระจกตาโดยตรง วิธีนี้เป็นวิธีที่มีมาก่อนเลสิกและยังใช้จนถึงปัจจุบัน
4. Relex : เป็นการรักษาโดยการปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาเช่นเดียวกับการผ่าตัด Lasik สบายตาในขณะผ่าตัดด้วยเลเซอร์ แผลมีขนาดเล็กประมาณ 2-5 mm. มีการรบกวนกระจกตาน้อย กระจกตาหลังการผ่าตัดมีความแข็งแรง
การรักษาเลสิก จะได้ผลการรักษาดีมีประสิทธิภาพได้นั้น คนไข้ต้องเข้าพบแพทย์เพื่อทำการประเมินวินิจฉัยดวงตาก่อน เพราะไม่ใช่คนไข้ทุกคนจะทำเลสิกได้เสมอไป จากนั้นแพทย์จะนัดทำการรักษาทำ เลสิกอีกครั้ง และ ในเบื้องต้นจะทำการติดตามผลการรักษาทุกเดือน เพื่อตรวจสภาพดวงตาของคนไข้เป็นระยะ ๆ ต่อไป และสำหรับใครที่กำลังมองหาศูนย์เลสิกที่ขึ้นชื่อในเรื่องการรักษาดวงตา เราก็ขอแนะนำ ศูนย์เลสิก เลเซอร์วิชั่น Laser Visionผู้นำด้านการักษาดวงตาด้วยเลสิคที่มีประสบการณ์ในการรักษามาแล้วมากกว่า 20 ปี พร้อมด้วยจักษุแพทย์ บุคลากรที่มากด้วยความสามารถ และเทคโนโลยีที่ผ่านการรับรองมาตราฐานจากสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เลสิค Laser Vision