เหตุใดคนตั้งครรภ์ ไม่ควรทำเลสิก

ดวงตาถือว่าเป็นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญของร่างกาย หากเรามีสายตาที่ดีย่อมส่งผลให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ หากเรามีสายตาที่ผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตายาว จะส่งผลให้ชีวิตของคุณมีความยากลำบากมากขึ้น รวมไปถึงโอกาสในการประกอบวิชาชีพก็ย่อมลดลงด้วยเช่นกัน แต่ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาขึ้น นวัตกรรมการรักษาใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายไม่เว้นแม้แต่ในการรักษาดวงตา โดยในปัจจุบันอีกหนึ่งการรักษายอดนิยมของดวงตาก็หนีไม่พ้น การทำเลสิค หรือ ทำ lasik หนึ่งในการรักษาดวงตายอดนิยมที่ช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาสายตาต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียงก็ตาม แม้ว่าการทำเลสิคจะสามารถรักษาปัญหาสายตาได้แทบทุกแบบ แต่รู้หรือไม่ว่าการทำเลสิคก็ยังไม่เหมาะกับคนบางกลุ่มหรือผู้ป่วยบางกลุ่มนั้นก็คือ คนตั้งครรภ์ เพราะอะไร แล้วสาเหตุอะไรที่ทำให้คุณไม่ควรทำ lasik ขณะตั้งครรภ์ วันนี้เราจะมาให้คำตอบกันครับ

จากข้อมูลของเลสิกเซ็นเตอร์ ได้อธิบายว่า คนตั้งครรภ์ ไม่ควรทำเลสิค เนื่องมาจากคนที่กำลังตั้งครรภ์ปกติแล้ว แพทย์หรือศัลยแพทย์จะพยายามให้คนที่ตั้งครรภ์หรือมีบุตรอยู่ในครรภ์นั้นได้รับยาในปริมาณน้อยที่สุด เพราะในการหยอดตาจะมีผลต่อบุตรในครรภ์ได้ ตลอดจนถึงสายตาของผู้กำลังตั้งครรภ์เอง ไม่ว่าจะมีภาวะการตั้งครรภ์ปกติหรือ ภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่น เช่น ความดันโลหิตสูง ขณะตั้งครรภ์สามารถทำให้ตาของผู้ป่วยพร่ามัวและสายตาเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ซึ่งอาจมีผลแทรกซ้อนอย่างอื่นต่อจอประสาทตาได้ อีกทั้งในขณะตั้งครรภ์ฮอรโมนสามารถเปลี่ยนแปลงสายตาได้ จะทำให้ค่าสายตาที่วัดจะไม่ค่อยมีความแม่นยำเท่าที่ควร ทำให้ผู้ที่ตั้งครรภ์สามารถเริ่มทำ lasik ได้เมื่อหลังจากคลอดบุตรออกมาแล้ว โดยประมาณ 3 ถึง 6 เดือน เพื่อให้ฮอร์โมนของคุณกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และต้องปรึกษากับแพทย์ที่มีเชี่ยวชาญก่อนเริ่มทำเลสิคเสมอ

ท้ายสุดนี้ เราหวังว่าท่านจะเริ่มเข้าใจเหตุผลหลักที่ว่าทำไมคนที่กำลังตั้งครรภ์ถึงไม่ควรทำเลสิก นั้นเป็นเพราะการทำเลสิคในช่วงนั้นไม่ได้เพียงแค่ส่งผลต่อตัวท่านเท่านั้น แต่ยังคงส่งผลต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ของท่านเช่นกัน โดยหากอยากจะเริ่มทำเลสิกก็ควรที่จะรอประมาณ 3 ถึง 6 เดือนเพื่อให้ฮอร์โมนของท่านนั้นกลับเข้าสู่ภาะปกติเสียก่อน และสำหรับใครที่กำลังมองหาศูนย์เลสิคที่ขึ้นชื่อในเรื่องการทำเลสิกแล้ว เราก็ขอแนะนำ เลเซอร์ วิชั่น ศูนย์เลสิครักษาสายตา Laser Vision ผู้นำด้านการทำเลสิค ด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 19 ปี ให้บริการรักษาสายตาสั้น ยาว เอียงด้วยวิธี เลสิค, FemtoLASIK, PRK ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008